Zoals veel dingen die in trek raken is “lifelong learning” een term geworden en “een leven lang leren” een slogan. De standaard uitleg: “je blijft je hele leven leren”. Maar dan weten we nog niets. Zoals bij al die abstracte slogans zou nadere uitleg fijn zijn. Wat bedoelen ze met “blijven leren”?

 

“Leren? Nee joh, ik weet al hoe het werkt”

Er leeft een breed gedeelde mening in onze maatschappij over leren. “Leren, dat doe je als je jong bent, maar op een gegeven moment ben je wel klaar met leren.” Onzin. Klaar zijn met leren, dat is iets wat je zelf besluit. Wanneer je van mening bent dat je niets meer kan leren of hoeft te leren, dan zul je inderdaad niets meer leren. Wel zul je dan zul je herhaaldelijk tegen dingen aanlopen, dingen die anders zijn dan zoals jij ze kent. En totdat je je openstelt om te leren van situaties, zul je tegen muren op blijven lopen.

 We kiezen of we iets willen leren, of we willen veranderen

De cruciale factor in leren is de keuze. In ons hoofd zit een knop die we kunnen omzetten. Aan, uit en alles ertussenin. Wij kiezen óf we willen leren, wát we willen leren en in hoeverre we iets willen leren. En op een of andere manier komt het ook zo terecht in onze geest. Als we geen zin hebben in wiskunde of woordjes stampen, wíllen we het, heel letterlijk, ook niet leren. En wonderbaarlijk genoeg leren we het dan ook niet. Als iemand scrum moet leren van de baas, volgt hij een cursus Scrum Master en leert de basis van scrum. De kans is groot dat hij niet veel meeneemt van de filosofie van agile. Daar kwam hij namelijk niet voor: hij kwam om scrum te leren. Hij heeft van tevoren al besloten wat hij gaat leren en andere eventuele waardevolle informatie gaat langs hem heen

Op een gegeven moment hoor je iemand zeggen: “Ik heb het een en ander meegemaakt, ik weet nu wel hoe het gaat.” Die persoon heeft besloten niets meer te hoeven leren. Met zo’n keuze zet je jezelf stil. Je neemt een positie in en wilt daar niet mee van afwijken. Waar je impliciet voor kiest is dat je niet meer wilt veranderen. Van gedachten, van levenshouding, van gebruiken. De redenen daarvoor kunnen uiteraard begrijpelijk zijn. Soms moeten we ook even een tijdje stilstaan en rust nemen. Maar al snel worden we ermee geconfronteerd dat al het andere doorgaat en blijft veranderen. En hoe langer we stilstaan, hoe groter de afstand tussen onze perceptie en de realiteit wordt, omdat al het andere voortraast.

 

Blijf veranderen

Leren vergt een bepaalde instelling. Leren is in principe verandering, verandering van wat je (al) weet. Je leert altijd iets wat je nog niet weet, anders is het geen leren. Wat jij kunt inzetten aan kennis voor een specifieke case hier en nu kun je over een aantal jaar misschien niet meer inzetten. Want de omstandigheden zijn veranderd. En de nieuwe omstandigheden vragen misschien om een andere aanpak. Iemand uit de eerste lichting van onze Masterclass Activating Change (die destijds overigens nog niet bij ons werd gegeven) nam de masterclass na 4 nog eens, omdat de omstandigheden waarin ze verandering in mensen wilde activeren waren veranderd. De mensen waren veranderd, de situationele context was anders en zijzelf kijkt weer anders tegen dingen aan. Om opnieuw dezelfde opleiding te gaan doen was erg waardevol voor haar, omdat ze opnieuw aan de slag kon en haar inzichten en begrip kon aanscherpen en toepassen om de veranderde wereld. Als ze alleen met haar eerder opgedane kennis aan de slag was gegaan was ze misschien tegen muren opgelopen omdat de situatie om een ander soort aanpak vroeg dan wat ze 4 jaar terug had geleerd.

Met leren is er dus altijd sprake van een verandering in wat je weet. Het is belangrijk open te staan voor verandering van jezelf, want zonder verandering is er geen leren. En de dingen om je heen veranderen voortdurend, dus je moet openstaan voor verandering van jezelf. Een hoge mate van flexibiliteit en een grote bereidheid toe te geven dat je iets niet weet. Want als je iets al weet, hoe kun je het dan nog leren? “Een leven lang leren” slaat dus op de voortdurende verandering van de wereld waar jij je telkens opnieuw toe moet verhouden. Stel je voortdurend open voor een veranderende realiteit. Blijf je niet leren, dan kun op den duur niet meer adequaat reageren op situaties en zaken niet meer tot succes brengen. Alle levenswijsheid die je bij je draagt is zo waardevol; alleen moet die wel telkens weer passen bij een nieuwe situatie.

http://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2018/11/who-wants-change-who-wants-to-change-me-irl-2804651.pnghttp://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2018/11/who-wants-change-who-wants-to-change-me-irl-2804651-150x150.pngDiederik MallienAgile & transformatieZoals veel dingen die in trek raken is 'lifelong learning' een term geworden en 'een leven lang leren' een slogan. De standaard uitleg: “je blijft je hele leven leren”. Maar dan weten we nog niets. Zoals bij al die abstracte slogans zou nadere uitleg fijn zijn. Wat bedoelen ze...Bezinning op het controversiële - Tijd voor een nuchtere beschouwing