Veel mensen kennen agile als methode. Maar agile is veel meer dan een methode. Het is een mindset, een levensbeschouwing zelfs. Agile gaat over hoe je naar de wereld kijkt, wat je opvattingen zijn over menselijk samenwerken en de manier waarop we samen dingen bewerkstelligen. Agile gaat in de eerste plaats om vertrouwen, waardering halen uit gezamenlijke prestaties die iedereen ten goede komen en de voortdurende bereidheid zelf te veranderen.

 

Agile is meer dan een methode

“De agile manier van werken” impliceert voor veel mensen dat agile een methodiek is, een set regels en richtlijnen die voorschrijven hoe er gewerkt moet worden. Agile is inderdaad ooit uiteengezet in 12 speerpunten in het Agile Manifesto. 12 basisprincipes die op een abstracte manier vertellen waar de Agile manier van werken naar streeft. Een aantal van die waarden vertellen enigszins hoe we daar moeten komen. De Guide to Agile Practices of Agile Glossary geeft een lijst begrippen van alle praktische aspecten die nodig zijn om op een Agile manier te kunnen werken. Maar wat nergens staat zijn de menselijke waarden, levenshouding en mindset die nodig zijn om werkelijk Agile te kunnen zijn. Nergens staat dat vertrouwen het fundament vormt voor een werkelijke agile transformatie. Het Agile Manifesto is een praktische gids, maar wat we nu nodig hebben is een beschouwing van de diepgewortelde normen en waarden die wij in deze samenleving kennen.

 

Eigenaarschap is fundamenteel in een Agile werkomgeving

Eigenaarschap is een speerpunt van Agile. Dat iemand een onderdeel van een proces naar zich toe trekt, zich er eigenaar van maakt. Vrijwillig. En mensen trekken iets (meestal) alleen naar zich toe als ze er goed in zijn en er energie van krijgen. En wat krijg je als mensen aan de slag gaan met iets waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden? Een goed resultaat! Het mes van eigenaarschap snijdt dus aan twee kanten: een werknemer wordt gelukkig omdat ze iets doet wat ze graag doet en goed kan, en het resultaat is goed. Een goed resultaat maakt weer gelukkig. Zo ontstaat er een positieve spiraal.

Het vertrekpunt van een opdracht is altijd een opdrachtgever. De opdrachtgever moet werk uit handen geven. Volgens de traditionele zienswijze moet er iemand zijn die precies vertelt wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Een cruciaal punt dat een agile mindset inbrengt in het proces is vertrouwen. Een opdrachtgever geeft het werk uit handen in goed vertrouwen. Het vertrouwen dat de werknemers het proces tot een goed einde brengen. Vertrouwen in het kunnen van een ander. Zij laat een team het werk dat er is zelf verdelen, wat zal gebeuren op basis van ieders kwaliteiten en wie wat goed kan en wil doen. Op basis van vertrouwen geeft een opdrachtgever werknemers eigenaarschap, met een goed product en gelukkige werknemers als resultaat.

 

Alleen vertrouwen leidt tot optimaal resultaat

Vertrouwen speelt ook een fundamentele rol binnen een team. Niet alleen een opdrachtgever moet vertrouwen hebben in het team, de teamleden moeten ook onderling vertrouwen in elkaar hebben. Zonder vertrouwen functioneert een team niet goed. Teamleden moeten het vertrouwen hebben dat allen de rol die zij op zich nemen goed kunnen vervullen. Het is alleen in vertrouwen in elkaars capaciteiten dat we ons volledig kunnen richten op onze eigen taken. Vertrouwen we een ander niet, dan zijn we tijdens ons eigen werk op de achtergrond ook nog bezig met de ander. Of die het wel goed doet. Of dat jij misschien toch zou moeten ingrijpen omdat het anders mis gaat. Maar zou je ingrijpen, dan stoor je een ander in haar werk en vertraag je het algehele proces. Bovendien is het niet jouw specialiteit waar je je mee bemoeit en weet de ander waarschijnlijk beter waar ze mee bezig is. Als jij het beter had gekund, had je dat moeten aangeven bij de bespreking van het proces en de bezigheden.

In een agile context werkt iedereen vanuit een eigen specialisme aan een onderdeel van het proces. Wetende dat ieder bezig is met haar specialisme kunnen we er vertrouwen in hebben dat zij het best kan uitvoeren waar zij mee bezig. Om tot het best mogelijke resultaat te komen moeten we ons volledig concentreren op waar wíj mee bezig zijn en een ander in vertrouwen haar werk laten doen. Alleen in volledig vertrouwen kunnen we tot optimaal resultaat komen. Het is misschien moeilijk werk aan een ander over te laten als je gewend bent alles zelf te doen, maar vaak weten anderen het toch echt beter. Ieder heeft namelijk zijn/haar eigen specialisme. Dit is in de kern wat Agile voorschrijft. Het is waar we naartoe moeten met zijn allen. Het zal niet alleen zorgen voor betere processen en resultaten, maar zou voor meer algemeen vertrouwen tussen mensen zorgen.

De ironie…

Ergens is het ironisch. Het Agile Manifesto schrijft voor hoe we agile moeten werken. Maar agile schrijft juist voor dat teams zelf het hoe bepalen. Het Agile Manifesto lijkt in die zin toch weer op een traditioneel manager.

http://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2018/11/Trust-agile-1024x725.jpghttp://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2018/11/Trust-agile-150x150.jpgDiederik MallienAgile & transformatieVeel mensen kennen agile als methode. Maar agile is veel meer dan een methode. Het is een mindset, een levensbeschouwing zelfs. Agile gaat over hoe je naar de wereld kijkt, wat je opvattingen zijn over menselijk samenwerken en de manier waarop we samen dingen bewerkstelligen. Agile gaat in de...Bezinning op het controversiële - Tijd voor een nuchtere beschouwing