Ambtenaren mogen niet meer weigeren om mannenstellen en vrouwenstellen in de echt te verbinden. Het wetsvoorstel van D66, dat een einde zou maken aan het fenomeen weigerambtenaar, is aangenomen met een ruime kamermeerderheid (voor meer informatie: https://d66.nl/initiatiefwetsvoorstel-weigerambtenaar/) Voorheen mochten trouwambtenaren nog weigeren een huwelijk tussen homoseksuelen te voltrekken, wanneer deze handeling voor gewetensbezwaren zou roepen bij de betreffende ambtenaar. Deze uitzondering werd gemaakt voor trouwambtenaren toen het in 2001 mogelijk werd voor homoseksuelen te trouwen. Dat er nu, 13 jaar later, een dergelijk wetsvoorstel moet worden aangenomen om ervoor te zorgen dat homo’s alsnog zonder problemen kunnen trouwen, is absurd.

In Nederland zijn we allen zo tolerant en accepterend en vinden we dat iedereen, ongeacht geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele voorkeur, gelijk behandeld moet worden. Dit betekent dat iedereen zou moeten worden behandeld en dezelfde mogelijkheden moet hebben als de alom geaccepteerde ‘heteroseksuele, hoogopgeleide blanke man’. Zo zouden ook homo’s moeten kunnen trouwen. Gelukkig heeft de politiek in 2001 maar onderhand eens besloten dat dit moet kunnen en is het ‘homohuwelijk’ (een woord dat in zichzelf al stigmatiserend is, maar dat ik voor het gemak hier maar even gebruik) mogelijk gemaakt.

Leve de gelijke behandeling! Toch?

Er waren mensen die gewetensbezwaren bleven houden als ze twee homo’s in de echt moesten verbinden. Maar waar komt die ongemakkelijkheid weerstand vandaan? Bij velen komt dit direct of indirect voort uit geloofsovertuiging. Maar ben dan consequent: als je vanuit geloofsovertuiging tegen het homohuwelijk bent, zeg dan ook niet dat je geen probleem hebt met homo’s op zich; de homoseksuele voorkeur wordt namelijk in zijn geheel afgewezen door de bijbel, dus wel oké zijn met homo’s is al heidens. Daarnaast Nederland is een seculiere staat en ambtenaren zouden dus niet vanuit geloofsovertuiging mogen handelen. Je kunt er je overtuigingen op na houden, maar je mag niet je functie verzuimen wegens geloofsovertuiging. Ook is je functie nou eenmaal je functie en heb je de plicht die uit te voeren, wat je er ook van vindt. Dan moet je maar een andere baan gaan zoeken.

Wat betekent dit nou uiteindelijk? Dat we met zijn allen zo tolerant zijn? Dat wij inderdaad voor gelijke behandeling van zogenaamde ‘bevolkingsgroepen’ (een woord dat we in Nederland maar al te graag gebruiken, een woord dat in zichzelf op stigmatisering en generalisering duidt) zijn? Lijkt me niet. Een ambtenaar die weigert een homohuwelijk te voltrekken zegt, volgens het algemeen denkpatroon: ‘ik heb geen bezwaar tegen personen die homoseksueel zijn, maar ik voel me niet gemakkelijk bij het feit dat ik hun huwelijk voltrek’. Maar als we tussen de regels doorlezen, is deze zin dan niet erg paradoxaal? Is het niet vreemd dat je een persoon wel accepteert in zijn seksuele voorkeur, maar hem niet de rechten toekent die een heteroseksueel persoon heeft?

Eigenlijk zegt de ambtenaar in kwestie dus: homo’s mogen dan wel officieel trouwen, maar ik vind dat homo’s nog steeds anders behandeld moeten worden dan hetero’s’, hetgeen neerkomt op de stelling ‘mensen moeten in hun burgerlijke rechten gediscrimineerd worden op seksuele voorkeur’. En kijkend naar de wettelijke stand van zaken, is het dan überhaupt nog mogelijk dat een persoon met dit gedachtegoed voor de overheid werkt, in principe een vertegenwoordiger, het gezicht van de regering is?

De algehele redenering hier leidt tot de volgende conclusie: een weigerambtenaar is intrinsiek hypocriet en bovendien is het hypocriet van de staat van het weigeren van het voltrekken van een huwelijk toe te staan. Als staat zeg je dan: ‘wij zijn voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, maar wij staan onze functionarissen wel toe te discrimineren op grond van seksuele voorkeur’. En nu is aan deze hypocrisie een einde gekomen, waar zowel de weigerambtenaren zelf als de overheid zich aan schuldig gemaakt hebben gemaakt. 13 jaar nadat de hypocrisie van de weigerambtenaar, het verzuimen van je functie in een seculiere staat op grond van geloofsovertuiging, in het leven is geroepen, is zij nu verbannen naar de eeuwige jachtvelden. Op grond van twee moties die ingediend zijn door D66. Het werd tijd.

http://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2017/03/Homohuwelijk.pnghttp://www.diegomallien.com/wp-content/uploads/2017/03/Homohuwelijk-150x150.pngDiederik MallienPolitiekAmbtenaren mogen niet meer weigeren om mannenstellen en vrouwenstellen in de echt te verbinden. Het wetsvoorstel van D66, dat een einde zou maken aan het fenomeen weigerambtenaar, is aangenomen met een ruime kamermeerderheid (voor meer informatie: https://d66.nl/initiatiefwetsvoorstel-weigerambtenaar/) Voorheen mochten trouwambtenaren nog weigeren een huwelijk tussen homoseksuelen te voltrekken, wanneer...Bezinning op het controversiële - Tijd voor een nuchtere beschouwing